Montaż stolarki otworowej w warstwie izolacji – tylko szczelny

Szczelna instalacja stolarki otworowej to warunek konieczny do zachowania jej parametrów w zakresie termoizolacji. Tylko dzięki niemu możemy mieć pewność, że zakupione wyroby będą nas przez długie lata skutecznie chronić przed chłodem i wilgocią napływającymi z zewnątrz. O tym na czym polega dobry montaż i jak wykorzystać dzięki niemu potencjał okien i drzwi zewnętrznych, rozmawialiśmy z ekspertem technicznym marki SOUDAL – Jarosławem Zielińskim.

Redakcja: Jakie są korzyści dla inwestora płynące z zastosowanie tej techniki montażu w warstwie izolacji?

Jarosław Zieliński, Dział Techniczny SOUDAL: Inwestor zyskuje przede wszystkim oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji domu.

Redakcja: Jak powinien taki montaż wyglądać?

Jarosław Zieliński: Nie sposób krótko opisać całą instrukcję montażu stolarki w warstwie izolacji, to złożony proces. Z pewnością powinien być jednak wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji producenta systemu montażu oraz producenta stolarki. Nadrzędną zasadą jest szczelność, należy bowiem spełnić wymogi WT pkt 2.3.1 załącznika nr 2, Dz. U. z 2019 r. poz.1065. (dotyczące osiągnięcia całkowitej szczelności na przenikanie powietrza).

Redakcja: W jakich przypadkach nie można wykonać montażu w warstwie izolacji?

Jarosław Zieliński: Montażu w warstwie izolacji nie przeprowadza się w obiektach zabytkowych oraz w przypadku budynków, których właściciele nie planują poddawać elewacji przebudowie lub termomodernizacji (z wyjątkiem sytuacji, gdy projektant uzna, że jest to ekonomicznie uzasadnione).

Redakcja: Czy każde rozwiązanie można w ten sposób zamontować? Nie tylko okna, lecz także drzwi zewnętrzne oraz bramę garażową? Czy można w ten sposób montować stolarkę wielkogabarytową?

Jarosław Zieliński: W systemie Soudal Window Installation można zamontować niemal każdy rodzaj stolarki, nie tylko okna, lecz także drzwi. W tym wypadku należy jednak rozważyć wytrzymałość podpór nośnych. Średnio przyjmuje się, że dla systemu ramy montażowej SWI wynosi ona 200 kg/mb. Należy przy tym podkreślić, że wytrzymałość ramy jest uzależniona od głębokości wysunięcia i wagi stolarki. W przypadku systemu Soudal Window Installation maksymalna wytrzymałość przy wysunięciu 90 mm wynosi 787 kg/mb, natomiast przy 200 mm – 375 kg/m. Rozwiązanie to pozwala na montaż stolarki wielkogabarytowej po wcześniejszym wyliczaniu wytrzymałości ramy montażowej i dobraniu odpowiedniego wysunięcia do ciężaru stolarki. Bramy garażowej nie montujemy w tym systemie.

Redakcja: Na co inwestor powinien zwrócić uwagę przy realizacji usługi montażu w warstwie izolacji przez firmę montażową? Jakie są najczęściej popełniane błędy?

Jarosław Zieliński: To kierownik budowy powinien sprawować nadzór nad poprawnością wykonania montażu stolarki otworowej. W umowie inwestor powinien zastrzec sobie, że po wykonaniu instalacji, zostanie przeprowadzone badanie szczelności budynku (obowiązkowe w przypadku domów pasywnych i zalecane w każdym budynku) za pomocą drzwi nawiewnych, zgodnie z normą PN-EN ISO 9972:2015-10 potocznie nazywane „Testem Blower Doors”.

Montaż stolarki otworowej w systemie Soudal Window Installation nie odbiega od zasad montażu stolarki w licu muru. Poprawnie przeprowadzony w standardzie montaż jest klasyfikowany jako RC2. Montując stolarkę w systemie SWI, należy zwrócić jednak uwagę na prawidłowe posadowienie stolarki w ramie i odpowiednie jej klinowanie, a także wyklejenie taśm paroizolacyjnych, które w szczelinie dylatacyjnej powinny swobodnie przylegać do wnęki (nie mogą być napięte). Istotnym miejscem, gdzie może dojść do przerwania ciągłości powłoki uszczelniającej są naroża wewnętrzne, a więc trzeba poświęcić więcej czasu na ukształtowanie i prawidłowe wyłożenie w nich taśmy. Podobnie jest przy zastosowaniu płynnych membran Soudatight. Do najczęstszych błędów podczas montażu w systemie SWI można zaliczyć braki w szczelności na styku połączenia ramy montażowej z murem, a szczególnie w części nadproża, co przy obfitych opadach atmosferycznych powoduje, że woda opadowa przenika przez złącze, pomiędzy ramą montażową, a murem i powoduje zawilgocenie warstwy termiczno-akustycznej tego złącza. Inwestor powinien natomiast sprawdzić przestrzeganie zasad montażu stolarki zgodnie z instrukcjami producentów okien i drzwi oraz systemu montażu w warstwie izolacji SWI.

Odmienną sprawą jest również zachowanie odpowiedniej szerokości szczeliny dylatacyjnej w zależności od wielkości montowanej stolarki tak, aby pozwalała na rozszerzalność termiczną ramy stolarki i kompensatę ruchu tego produktu. Prawidłowo dobrana zapobiega więc powstawaniu pęknięć włosowatych (co prowadzi do spadku w izolacji cieplnej, przedmuchów i obniżenia zdolności tłumienia hałasu o 12 dB) materiału izolującego termicznie i akustycznie złącze dylatacyjne. Dlatego przy wąskich szczelinach i przy montażu stolarki wielkogabarytowej należy stosować pianki montażowe elastyczne. Warto dodać, że powstanie szczeliny włosowatej oznacza spadek w izolacji cieplnej. Standardowe piany poliuretanowe mają zdolność do kompensaty ruchomości w szczelinie do 10%, a więc dla szczeliny o szerokości 10 mm daje to przeniesienie ruchomości +/- 1 mm. Natomiast piana elastyczna Flexifoam przenosi ruchomości stolarki na takiej samej szczelinie +/- 5 mm. Dlatego ważna jest odpowiednia szerokość szczeliny dylatacyjnej dostosowana do wielkości montowanej stolarki w zależności od rodzaju materiału z jakiego stolarka jest wykonana.

Innym równie ważnym problemem jest przestrzeganie zasad aplikacji pianki w głębokie szczeliny, jakie występują podczas izolowania np. stolarki HST. Przy głębokich szczelinach piankę powinno aplikować się warstwami tak, aby każda nowo nanoszona była wstępnie związaną z poprzednio zaaplikowaną. Przy szerokości szczeliny 30 mm jednorazowa głębokość aplikacji nie powinna przekraczać 70 mm. W przypadku głębokości zabudowy 210 mm, aplikację pianki powinno się wykonać trzykrotnie. Przed aplikacją pianki w warunkach temperatur powyżej zera stopni Celsjusza, należy zaś powierzchnię i wcześniej zaaplikowaną pianę zwilżyć wodą. Prawidłowe podejście do aplikacji pianki poliuretanowej zapobiegnie nieprzewidzianemu wypaczaniu ościeżnic i ewentualnym reklamacjom

Redakcja: Jak firma SOUDAL promuje wśród inwestorów „dobry montaż”?

Jarosław Zieliński: SOUDAL w ramach kampanii „WYMIANA STOLARKI+DOBRY MONTAŻ”, której jest Partnerem Strategicznym, prowadzi szkolenia dla firm montażowych, promując prawidłowy montaż. Inspiruje młodzież szkolną do poznawania zawodu montera stolarki budowlanej, realizując zdalnie wykłady na temat zasad montażu, izolacji i uszczelnienia stolarki budowlanej, a w okresie przed pandemią zajęcia teoretyczno-praktyczne w patronackiej szkole zawodowej w klasach o profilu „monter stolarki budowlanej”. Przedstawiciele firmy Soudal prowadzili również z ramienia POiD spotkania edukacyjne dla nauczycieli z tej branży. Współpracujemy ponadto z miejscową szkołą zawodową. Ponadto od powstania programu „Dobry Montaż” jesteśmy aktywni m.in. na targach Budma. To na stoisku Monteriady prowadzimy pokazy dobrego montażu. Przedstawiamy zasady prawidłowego montażu trójwarstwowego, pozujemy oraz omawiamy  innowacyjne rozwiązania do izolacji i uszczelnienia złączy dylatacyjnych w stolarce otworowej.

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.

***

Materiał zrealizowany w ramach kampanii „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” dla Partnera Strategicznego akcji – marki SOUDAL.

***

Organizowana przez Związek POiD, ogólnopolska kampania społeczna „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” (www.dobrymontaz.com) promuje wśród inwestorów indywidualnych ideę wymiany stolarki budowlanej i poprawy efektywności energetycznej budynków. Partnerzy Strategiczni kampanii to firmy: Aluprof, BFT, FAKRO, Hörmann, Klimas Wkręt-met, SOUDAL, Wiśniowski; Partnerzy Główni: Ponzio, PORTA; Partnerzy Wspierający: Amberline, Anwis, Baltica, BUDVAR, Erkado, Glasslift, GU, Invado, Krispol, Oknoplast, Ronkowski, Roto, Stalprodukt Zamość, Winkhaus. Kampanii towarzyszą również patroni honorowi, merytoryczni i medialni, zaś w charakterze Ambasadorów wspierają ją profesjonalni monterzy.